Άλμπουμ «Handmade dolls Textile dolls Gift ideas» χρήστης @KristiinaToys στο Pinterest

Handmade dolls Textile dolls Gift ideas

Εικόνες: 404 Συμμετέχοντες: 1836
Welcome to the world of the uniquely designed handmade dolls and toys 🎁 Pinkoi shop 👉https://en.pinkoi.com/store/kristiinatoys

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

An amazingly adorable textile butterfly doll with a fairy horse is READY TO FLY to you today! 🌸

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

An amazingly adorable textile butterfly doll with a fairy horse is READY TO FLY to you today! 🌸

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

💗**An adorable cute handmade doll** can be a perfect gift for your loved ones for any ocсassion or an exclusive decoration at your home. Wearing a gorgeous glamourous pink fur coat this cutie is going to be the most loved one!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

🌸This gorgeous and really stylish handmade doll can be an exclusive piece of your own interior or an unforgettable gift for your loved ones! The doll size is 28 cm

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

💗An adorable cute handmade dollcan be a perfect gift for your loved ones for any ocсassion or an exclusive decoration at your home. Wearing a gorgeous glamourous pink fur coat this cutie is going to be the most loved one!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

💗 This cute handmade doll can be a perfect gift for your loved ones for any occasion or an exclusive decoration in your home!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

💎 This gorgeous and really stylish handmade doll can be an exclusive piece of your own interior or an unforgettable gift for your loved ones!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

💎 This gorgeous and really stylish handmade doll can be an exclusive piece of your own interior or an unforgettable gift for your loved ones! The doll size is 28 cm.

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

💎 This gorgeous and really stylish handmade doll can be an exclusive piece of your own interior or an unforgettable gift for your loved ones! The doll size is 28 cm

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

💎 This gorgeous and really stylish handmade doll can be an exclusive piece of your own interior or an unforgettable gift for your loved ones! The doll size is 28 cm

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

👸 An amazing Rapunzel handmade summer doll is a heartwarming gift for your loved ones suitable for any occasion or an exclusive piece of interior in your home!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

👸 An amazing Rapunzel handmade summer doll is a heartwarming gift for your loved ones suitable for any occasion or an exclusive piece of interior in your home!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:2 || Ρέπινς:1

👸 An amazing Rapunzel handmade summer doll is a heartwarming gift for your loved ones suitable for any occasion or an exclusive piece of interior in your home!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0

👸 An amazing Rapunzel handmade summer doll is a heartwarming gift for your loved ones suitable for any occasion or an exclusive piece of interior in your home!

@KristiinaToys

Φωτογραφικό άλμπουμ: Handmade dolls Textile dolls Gift ideas
Αποθηκεύτηκε:1 || Ρέπινς:0


Χρήστες (@): Pinterest

@desgod@pagelpis@arminkadaniel@frndsfan4ever@gorovayamaria1904@vurumi@cm_Brusnichkino@aayulet@chronicmom1@elizaveta_smirnova_01

humanesocietyny