Προφίλ @bunsen_ στο Pinterest

M

Εικόνες: 9271 Συμμετέχοντες: 4869

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Quick saves
Αποθηκεύτηκε:6533 || Ρέπινς:0

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:114 || Ρέπινς:0

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:1018 || Ρέπινς:8

You know what they say about best stories right? MicroTale by @viploveseth | Twitter: @thescribstories

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:374 || Ρέπινς:3

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:48 || Ρέπινς:1

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Screenshots
Αποθηκεύτηκε:63 || Ρέπινς:1

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:853 || Ρέπινς:1

But I can still do that.

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:3412 || Ρέπινς:0

Peeta, you're so sweet.

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Quotes
Αποθηκεύτηκε:122 || Ρέπινς:0

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:681 || Ρέπινς:0

Quarter Quell 75th Hunger Games Catching Fire Tributes from Districts 1-12. Names: (left to right top to bottom) Cashmere, Gloss, Enobaria, Brutus, Wiress, Peeta, Katniss, Beetee, Mags, Finnick, and Johanna

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:4944 || Ρέπινς:0

More reasons to cry..... probably one of my favorite moments between them because i feel like this is when you can tell she truely loves him

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:204 || Ρέπινς:0

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:3761 || Ρέπινς:0

I hope Mockingjay Pt 2 ends with Peeta, Katniss & their kids playing in the meadow with Jennifer Lawrence reading the Epilogue!

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Quotes
Αποθηκεύτηκε:532 || Ρέπινς:0

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:701 || Ρέπινς:0

Who is... Finnick Odair? #CatchingFire

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:23 || Ρέπινς:7

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Shorts
Αποθηκεύτηκε:34 || Ρέπινς:1

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:186 || Ρέπινς:0

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:4830 || Ρέπινς:0

The Hunger Games taught me to stay strong and brave in any particular circumstancesit's just an inspiration of mine

@bunsen_
Φωτογραφικό άλμπουμ: Hunger games❤❤
Αποθηκεύτηκε:2769 || Ρέπινς:0

Όλοι οι πίνακες χρηστών @bunsen_

shortsscreenshotshunger-gamesquotes_quick_saves