Профиль @allatkach1967 на Пинтересте

Алла Ткач

Изображений: 119404 Последователей: 7996

@allatkach1967

Фотоальбом: закуски салаты
Сохранено:514 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: закуски салаты
Сохранено:14 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: закуски салаты
Сохранено:110 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: закуски салаты
Сохранено:3 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: шибори
Сохранено:145 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: карвинг
Сохранено:3321 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: печенье
Сохранено:1115 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: вязание спицами
Сохранено:873 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: карвинг
Сохранено:7560 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: болезнь овощей
Сохранено:10788 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: Текстура живопись
Сохранено:273 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: закуски салаты
Сохранено:1361 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: вязание спицами
Сохранено:1084 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: закуски салаты
Сохранено:930 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: карвинг
Сохранено:13068 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: вязание спицами
Сохранено:1517 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: украшения тортов
Сохранено:14572 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: ягоды в саду
Сохранено:3019 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: вязание спицами
Сохранено:7233 || Репинов:0

@allatkach1967

Фотоальбом: вязание спицами
Сохранено:4156 || Репинов:0


Пользователи (@): Pinterest

@olgakoroleva54@adelina110110@md26612@davidovasveta71@kadnikovakseniia@mokeevazhenya@sonyakrivko@nelliyakushina@mexikanex_m@grkata218