โปรไฟล์ @bunsen_ ใน Pinterest

M

รูปภาพ: 9271 ผู้ติดตาม: 4869

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Quick saves
บันทึกแล้ว:6532 || Repins:0

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:114 || Repins:0

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:1018 || Repins:8

You know what they say about best stories right? MicroTale by @viploveseth | Twitter: @thescribstories

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:374 || Repins:3

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:48 || Repins:1

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Screenshots
บันทึกแล้ว:63 || Repins:1

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:853 || Repins:1

But I can still do that.

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:3412 || Repins:0

Peeta, you're so sweet.

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Quotes
บันทึกแล้ว:122 || Repins:0

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:681 || Repins:0

Quarter Quell 75th Hunger Games Catching Fire Tributes from Districts 1-12. Names: (left to right top to bottom) Cashmere, Gloss, Enobaria, Brutus, Wiress, Peeta, Katniss, Beetee, Mags, Finnick, and Johanna

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:4944 || Repins:0

More reasons to cry..... probably one of my favorite moments between them because i feel like this is when you can tell she truely loves him

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:204 || Repins:0

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:3761 || Repins:0

I hope Mockingjay Pt 2 ends with Peeta, Katniss & their kids playing in the meadow with Jennifer Lawrence reading the Epilogue!

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Quotes
บันทึกแล้ว:532 || Repins:0

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:701 || Repins:0

Who is... Finnick Odair? #CatchingFire

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:23 || Repins:7

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Shorts
บันทึกแล้ว:34 || Repins:1

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:186 || Repins:0

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:4830 || Repins:0

The Hunger Games taught me to stay strong and brave in any particular circumstancesit's just an inspiration of mine

@bunsen_
อัลบั้มรูป: Hunger games❤❤
บันทึกแล้ว:2769 || Repins:0

บอร์ดผู้ใช้ทั้งหมด @bunsen_

shortsscreenshotshunger-gamesquotes_quick_saves